Hipnoterapia

Hipnoza to szczególny stan psychiczny, osoby poddane hipnozie są zrelaksowane, odprężone i bardziej podatne na sugestie. Hipnoterapia to metoda terapeutyczna wykorzystująca stan hipnozy. Jest bardzo popularna, ma zastosowanie w leczeniu różnych niepożądanych zaburzeń psychicznych czy też kształtowaniu pożądanych cech osobowości. Polega na leczeniu schorzeń poprzez kontrolowane wprowadzenie pacjenta w stan hipnozy.

Hipnoza to szczególny stan psychiczny, osoby poddane hipnozie są zrelaksowane, odprężone i bardziej podatne na sugestie. Hipnoterapia to metoda terapeutyczna wykorzystująca stan hipnozy. Jest bardzo popularna, ma zastosowanie w leczeniu różnych niepożądanych zaburzeń psychicznych czy też kształtowaniu pożądanych cech osobowości. Polega na leczeniu schorzeń poprzez kontrolowane wprowadzenie pacjenta w stan hipnozy.

 

Hipnoterapia – czym jest i kiedy może być stosowana?

 

Hipnoza jest odmiennym stanem świadomości, podczas którego pacjent ma możliwość wejścia do własnej podświadomości. Hipnoterapia odbywa się w średnim lub głębokim stanie hipnozy, w tym czasie zachowana jest świadomość przy jednoczesnym analizowaniu własnych procesów psychicznych. Hipnoza jest stanem występującym powszechnie, w autohipnozę można się wprowadzić podczas wykonywania codziennych czynności.

Podświadomość to miejsce w ludzkiej psychice, gdzie znajdują się różne treści i przekonania, których na co dzień człowiek sobie nie uświadamia, nie ma do nich dostępu i nie może ich kontrolować. Przekonania te jednak cały czas wpływają na zachowanie, ponieważ podświadomość jest w ciągłym kontakcie ze świadomością. Nieuświadomione treści to między innymi traumatyczne wspomnienia, wyparte emocje czy ukryte przekonania na temat innych ludzi i świata. Hipnoterapeuta dzięki zastosowaniu hipnozy może skontaktować się z podświadomością i stosując właściwe techniki, może ją przebudować. Hipnoterapia opiera się na używaniu specjalnych wyrażeń z podświadomości, symboli, metafor i obrazów, ich zadaniem jest inspirowanie umysłu do zmiany.

Terapeuci spotykają się często z problemem, jakim jest terapia traumy. Wiele możliwości w tym zakresie daje hipnoterapia, zastosowanie mechanizmu zmiany struktury doświadczenia może zmienić jakość życia pacjenta zaledwie po kilku sesjach. Techniki terapeutyczne oparte są na bezpośrednim kontakcie z podświadomością. W przypadku traumy stosowana jest regresja hipnotyczna, czyli powrotu do trudnej sytuacji, aby móc ją przepracować i spojrzeć na nią z innej strony, stan hipnozy sprawia, że można spojrzeć na traumę z innej perspektywy i dzięki temu reagować w inny sposób.

Źródła traumatycznych problemów z reguły tkwią w przeżyciach z okresu dzieciństwa, ale zupełnie można sobie ich nie uświadamiać, ponieważ psychika dziecka zazwyczaj działając w samoobronie, umieszcza takie wydarzenia w podświadomości. Stosowana w terapii hipnoza regresyjna umożliwia przypomnienie wypartych emocji, myśli i obrazów. Osoba poddana takiej hipnozie nie tylko szczegółowo analizuje przeszłe wydarzenia, ale będąc w odmiennym stanie świadomości, jest pozbawiona blokad, uaktywnia swoje zdolności i myśli bardzo wyraźnie.

Terapia par zazwyczaj polega na przywracaniu właściwego balansu emocjonalnego, zastosowanie hipnozy daje taką możliwość, pomaga również usunąć stres i bardzo dobrze uspokaja. W bliskich związkach bardzo często do głosu dochodzi podświadomość i z niezrozumiałych powodów można zupełnie stracić kontrolę nad emocjami. Zastosowany w hipnoterapii stan transu umożliwia zmianę podejścia do rozwiązania problemu i ostatecznie zupełnie eliminuje go z życia.

 

Hipnoterapia – korzyści

 

Trzeba pamiętać, że hipnoza nie działa jednakowo na wszystkie osoby, niektóre z nich szybko ulegają sugestiom, inne ciężej. Niektórzy obawiają się hipnozy i nie doceniają jej możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że jest ona bezpieczniejsza od stosowanych lekarstw, nie ingeruje w organizm, ale umysł, opiera się wyłącznie na wykorzystaniu zasobów podświadomości. Z kolei hipnoterapia dzieci polega głównie na rozmowie i opowiadaniach, ponieważ żyją one naturalnie w transie, często wchodzą w świat hipnozy. Okazuje się często, że świadome zrozumienie przyczyny problemu nie zawsze jest potrzebne, aby go rozwiązać. Z tego powodu hipnoterapia jest tak skuteczna i szybka. Cofnięcie się do czasu, kiedy zaistniało traumatyczne wydarzenie, umożliwia usunięcie z podświadomości blokady, która nie pozwala na prowadzenie satysfakcjonującego życia. W innych metodach terapeutycznych terapeuta poprzez świadomość stara się oddziaływać na podświadomość, efekty takich działań są osiągalne dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach.