Hipnoza ericksonowska – fenomen i ponadczasowość

Hipnoza Ericksonowska jest nazwą wyjątkowego modelu pracy w profesjonalnej hipnoterapii wywodząca się od imienia I nazwiska jego twórcy Miltona Hylanda Ericksona. Wyjątkowe podejście Ericksona oparte na szczególnej relacji pacjent-terapeuta oraz wykorzystaniu fenomentu transu naturalistycznego zmieniło dotychczasową definicję hipnoterapii wprowadzjąc do obiegu pojęcie hipnoterapii permisywnej. W poniższym tekście postaramy się w kilkunastu zdaniach opisać metodę pracy, która inspiruje sporą cześć środowiska hipnoterapii nawet 42 lata po śmierci jej twórcy.

Terapia z wykorzystaniem hipnozy opracowana przez Miltona Ericksona diametralnie zmieniła podejście do terapeutycznych możliwości jakie daje hipnoterapia. Jego dokonania można uznać za narodziny nowoczesnej hipnoterapii. Język hipnozy, który stworzył Milton Erickson jest wciąż aktualny i chętnie wykorzystywany przez terapeutów po dziś dzień. Co odpowiada za ten fenomen?

 

Hipnoterapia według Miltona Ericksona

Podejście Miltona Ericksona do hipnoterapii odbiega od tego, które znane było przed jego czasami. Hipnoza ericksonowska nazywana bywa transem naturalistycznym. Zakłada bowiem, że pacjent będzie brał aktywny udział w procesie hipnotycznym. Terapeuta czuwa, ale nie ingeruje w przebieg sesji. W dużym stopniu procesem kieruje w sam pacjent.

Hipnoza ericksonowska promuje udział klienta. Ważne jest wytworzenie w osobie poddawanej transowi wiary w siłę własnego umysłu. Trans hipnotyczny uwalnia od ograniczeń, które występują na poziomie świadomym i utrudniają rozwiązanie problemów. Hipnoza ericksonowska pozwala popłynąć podświadomości za słowami prowadzącego do punktu, momentu umożliwiającego pokonanie problemu, z którym pacjent zgłosił się do gabinetu.

 

Hipnoza ericksonowska i jej etapy

Model Miltona zakłada dobry kontakt terapeuty z pacjentem i obopólne porozumienie. Otwarcie na możliwości hipnozy i wiara w możliwości własnego umysłu są tutaj kluczem do sukcesu. Stąd tak ważny jest podział na trzy etapy jakie powinna posiadać każda sesja hipnoterapii:

  • etap pierwszy to przygotowanie,
  • etap drugi to właściwy trans terapeutyczny,
  • etap trzeci to rozpoznawanie i ocena efektów sesji.

Z pozoru wydaje się, że najważniejszym punktem jest w tym wypadku sama hipnoza. Nic bardziej mylnego. Hipnoterapia, którą opracował Milton Erickson musi posiadać wszystkie trzy etapy, aby mogła być określana jako hipnoza ericksonowska.

W opinii Ericksona i innych badaczy wykorzystujących opracowane przez niego założenia, brak kontaktu i zrozumienia przekłada się na gorsze efekty hipnoterapii. Szacunek do jednostkowości i wyjątkowości pacjenta, jak również umiejętność zrozumienia jego odmienności są kluczem do sukcesu. Dzięki nici porozumienia na linii terapeuta-pacjent możliwe jest otwarcie i zaufanie w możliwości hipnoterapii i samego transu. Dzięki temu hipnoza ericksonowska jest tak skuteczna.

 

Hipnoterapia – innowacyjne podejście Miltona Ericksona

Dla Miltona Ericksona hipnoterapia pozwalała pacjentowi samodzielnie odnaleźć rozwiązania w głębi własnego umysłu. Sugestie pojawiające się podczas transu miały wskazywać drogę, niemniej nie były gotowymi odpowiedziami. Język hipnozy, który opracował Erickson opiera się na solidnych pięciu filarach, które są także trzonem myśli ericksonowskiej.

Myśl, na której opiera się hipnoza ericksonowska zakłada, że:

  • każdy jest inny, a ta niepowtarzalność jest kluczem do zrozumienia człowieka.
  • Potencjał do osiągania zamierzonych celów jest w zasięgu ręki każdego z nas. Kryje się wewnątrz umysłu.
  • Intencje, które prowadzą do każdego działania są pozytywne.
  • Podejmowane decyzje są zawsze tymi najlepszymi.
  • Nie da się uniknąć zmian, najlepiej poddać się ich nurtowi.

Tych pięć zasad jest podwaliną do hipnoterapii w takim kształcie jak widział ją Milton Erickson. Jego twierdzenia znalazły wyraz także w wielu innych nurtach psychologii. Są aktualne do dnia dzisiejszego.

 

Hipnoza ericksonowska i indywidualne podejście do terapii

Milton Erickson na każdym kroku podkreślał indywidualizm każdego człowieka. Przekładało się to na podejście do każdego przypadku i jego terapii. Nie traktował sesji szablonowo. W jego opinii za każdym razem hipnoterapia powinna być inna, dostosowana do konkretnego przypadku.

Wiedział, że stosowanie tego samego sposobu u każdego pacjenta nie jest receptą na sukces. To kolejny powód dlaczego tak ważny w przypadku hipnozy ericksonowskiej jest dobry kontakt terapeuty z pacjentem. Dzięki uważności, obserwacji i spostrzegawczości hipnoterapeuta może dostosować hipnoterapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Rozumiejąc fakt, że nie ma dwóch identycznych osób nie sposób prowadzić terapii tak samo dla każdego.

 

Hipnoza ericksonowska – skąd jej wyjątkowość

Hipnoza ericksonowska jest wyjątkową metodą. Milton Erickson nie interesował się przeszłością pacjenta. Najważniejsza dla niego była przyszłość, a rozwiązania problemów szukał w teraźniejszości. Skoncentrowanie się na teraźniejszości dało możliwość poszukiwania skutecznych rozwiązań. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, jak i neurolingwistyczne programowanie są  pokłosiem metody Miltona.

Dzięki aktywnemu udziałowi w transie, hipnoza ericksonowska pozwala pacjentowi poczuć, że ma siłę, możliwości i potencjał. Jest to dodatkowa wartość, którą otrzymują pacjenci poddani hipnozie. Czują, że są sprawcami swojej zmiany. Podążając za sugestiami permisywnymi pacjent podąża po meandrach swojej podświadomości i znajduje rozwiązanie problemu w oparciu o własne zasoby. Dzięki otwarciu się i zaufaniu z pomocą hipnoterapii rozwiązać można wiele problemów. Warto szukać skutecznych rozwiązań i dać się zaskoczyć efektom terapeutycznym jakie może przynieść hipnoza ericksonowska.