Regresja Hipnotyczna – po drugiej stronie czasu…

Regresja hipnotyczna jest bodaj najbardziej znaną techniką hipnoterapii i jednocześnie owianą największą mgłą tajemnicy. Niejednoznaczne przekonania na jej temat ściągają uwagę świata mediów, eksperymentatorów i szarlatanów. Tymczasem techniki regresji hipnotycznej są najczęściej stosowanymi modelami terapeutycznymi w hipnoterapii klinicznej. Skuteczność tych technik, szybkie i trwałe efekty terapeutyczne powodują, że techniki regresyjne stały się podstawą profesjonalnej hipnoterapii. W poniższym tekście przybliżamy problematykę regresji hipnotycznej w kontekście hipnoterapii.

Gdyby tak cofnąć się do początku, do źródła? Czy w ten sposób można znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania i rozwiązać problemy, które towarzyszą nam przez całe życie ? Regresja hipnotyczna daje możliwość wędrówki przez własne wspomnienia i doświadczenia. Dotarcia do momentu, który był pierwotną przyczyną problemu. To nie tylko narzędzie często wykorzystywane w hipnoterapii, ale także sposób, aby lepiej poznać samego siebie.

 

Regresja hipnotyczna i jej fundamenty

Choć nazwa „regresja hipnotyczna” brzmi zagadkowo, jest to narzędzie często wykorzystywane w hipnoterapii. Każdy spotkał się w swoim życiu z jakimś wyobrażeniem o regresji. Prawdopodobnie jednak nie na żywo, a w szeroko rozumianej popkulturze. Myśląc o regresji hipnotycznej staje nam przed oczami bohater filmu K-Pax. To dzięki regresji hipnotycznej możemy odkryć kim jest bohater i jak straszną przeżył traumę. Czy jednak to jak kultura przedstawia regresję hipnotyczną jest zgodne z tym, czym faktycznie jest ten proces?

Warto podkreślić, że regresja stosowana jest w psychologii od dawna i przybiera różne formy. Najprostszy rodzaj regresji polega na cofaniu się w przeszłość, we własne wspomnienia bez zastosowania hipnozy. Często to właśnie dawno zatarte w pamięci wydarzenia mogą pomóc zrozumieć nasze zachowanie, traumy i lęki. Hipnoterapia pomaga cofnąć się do odległych wspomnień i przypomnieć sobie o wiele więcej niż podczas zwykłej sesji terapeutycznej.

Fundament pod praktykę regresji hipnotycznej postawił sam Zygmunt Freud. Stosował on w swojej praktyce hipnoanalizę, którą można uznać za technikę pierwotną w stosunku do psychoanalizy oraz regresji hipnotycznej. Pracując z innym badaczem – Eugenem Breuerem, Freud używał hipnozy w celu przywoływania u pacjenta wspomnień kluczowych dla genezy danego zaburzenia. W trakcie rozwoju wiedzy z doświadczeń Freuda wykształciła się zarówno psychoanaliza, a następnie terapia psychodynamiczna oraz regresja hipnotyczna.

 

Regresja hipnotyczna – wędrówka w głąb siebie

Jak daleko można cofnąć się podczas hipnoterapii wykorzystującej regresję hipnotyczną? Dalej niż mogłoby się nam wydawać. Czas nie jest tutaj najważniejszym wskaźnikiem. Podczas transu umysł funkcjonuje poza ograniczeniami czasu dlatego możemy na nowo odkryć wydarzenia, które zatarły się lub takie, które wyparliśmy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że środowisko profesjonalnej hipnozy i hipnoterapii dotychczas nie wypracowało jednoznacznego stanowiska w sprawie problemów reinkarnacji. Zasadniczo funkcjonują dwa odrębne poglądy. Zwolennicy podejścia klinicznego twierdzą, że transowe relacje klientów z tzw. poprzednich wcieleń stanowią wyłącznie projekcje umysłu. Przedstawiciele podejścia ezoterycznego twierdzą natomiast, iż są to prawdziwe relacje i że obecne wcielenie jest wyłącznie rozdziałem w księdze życia.  Warto podkreślić, że w przypadku hipnozy regresja hipnotyczna może mieć odmienne oblicza.

 

Podejścia biegunowe w regresji hipnotycznej

W hipnoterapii klinicznej praktykuje się zazwyczaj techniki regresji wieku i regresji do przyczyny problemu. Podstawowe założenia technik regresji do przyczyny ugruntował najprawdopodobniej twórca podejścia R2C (Regress to Cause) Dave Elman. Elman twierdził że „Każdy symptom ma przyczynę”. Technika regresji do przyczyny problemu (R2C Regress to Cause) to najczęściej stosowane narzędzie w hipnoterapii klinicznej.

Kolejnym podejściem w hipnoterapii jest regresja wieku, kiedy pacjent wraca do wspomnień z przeszłości, czasu dzieciństwa, a nawet życia płodowego. Obie te techniki jednak prowadzą do przyczyny umożliwiając rozwiązanie problemu u jego źródła.

Nurt ezoteryczny preferuje z kolei takie typy regresji jak: regresja wcieleniowa i regresja międzywcieleniowa.

Postawą tego podejścia jest założenie, że obecne życie pacjenta jest kontynuacją duchowej misji realizowanej w ciągu wielu poprzednich wcieleń. Filozofia ta zakłada dorozumianą wędrówkę dusz pomiędzy i poprzez poszczególne wcielenia (inkarnacje). Twórcą tej teorii jest Michael Newton – badacz i autor wielu książek publikacji. Dla praktyków nurtu klinicznego hipnoterapii doświadczenie regresji wcieleniowej i międzywcieleniowej to projekcje umysłu, a nie prawdziwe wspomnienia. Niezależnie od zajętego stanowiska warto podkreślić, że  hipnoza regresyjna LBL odwołująca się do duchowości nie jest często praktykowana w gabinetach hipnoterapii. Znacznie częściej stosowana jest regresja typu R2C, której skuteczność ma potwierdzenie w zdobyczach nauki i wieloletniej praktyce.

 

Regresja hipnotyczna w hipnoterapii

Regresja hipnotyczna do przyczyny problemu jest bardzo częstą praktyką w hipnoterapii. Aby sesja przyniosła pożądane efekty niezbędna jest otwartość pacjenta na odkrycia, które nie muszą być przyjemne. Umysł, w trosce o nasz komfort często sam zaciera trudne wspomnienia. Niemniej, aby pokonać traumę należy stawić czoła doświadczeniom przeszłości, a często także je zaakceptować. To jedyna metoda, aby pozbyć się obciążającego bagażu. Pod okiem doświadczonego hipnoterapeuty taka sesja hipnoterapii może być przełomowym wydarzeniem w życiu – zmienić perspektywę i przynieść prawdziwą ulgę.

Regresja hipnotyczna podczas sesji hipnoterapii może mieć wiele obliczy. Podstawową różnicą jest metoda, za pomocą której hipnotyzer naprowadza pacjenta na istotę problemu. Techniki regresyjne dzielimy na kilka typów:

Regresja spontaniczna-emotywna – następuje samoistnie pod wpływem silnych emocji. W trakcje sesji hipnoterapii pacjent spontanicznie, podążając za emocją przenosi się we wspomnieniach do kluczowego momentu w swoim życiu.

Regresja dyrektywna-bezpośrednia hipnoterapeuta kieruje uwagę klienta do doświadczenia z przeszłości, które stanowi początek jego problemów.

Regresja permisywna-pośrednia – terapeuta będzie kierował uwagę pacjenta na wydarzenie bez jego określania. To umysł klienta samodzielnie wybiera doświadczenie, które uzna za przyczynę problemu.

Warto zaznaczyć, że hipnoterapia i regresja hipnotyczna nie są procesami, które można precyzyjnie zaplanować. Ważne jest to, aby doświadczony hipnoterapeuta panował nad sytuacją i umiejętnie dobierał narzędzia optymalne w danym przypadku. Celem każdej regresji hipnotycznej jest odkrycie problemu. Ten punkt zawsze stanowi punkt zwrotny w procesie zdrowienia.

 

Jak hipnoterapia pomaga w procesie zdrowienia

Regresję hipnotyczną pomagającą odkryć przyczynę zaburzenia oraz regresję wieku stosuje się w psychologii od lat. Bez wątpienia pomaga ona zdiagnozować i rozpoznać problem. Bardzo często podczas hipnoterapii odkryty zostaje moment, w którym pojawiły się lęki, fobie lub inne zaburzenia. Znając przyczynę i źródło cierpienia łatwiej podjąć terapię i dążyć do uzdrowienia.

Decydując się na hipnoterapię warto rozważyć terapeutę posługującego się biegle technikami regresji hipnotycznej w różnych modelach. Hipnoza regresyjna pozwala dotrzeć pamięcią do samego źródła problemu, nawet jeśli w naszej pamięci wspomnienie to się zatarło. To właśnie w przeszłości zachowane są nieprzepracowane emocje, które odpowiedzialne są za teraźniejsze problemy. Chcąc uleczyć siebie warto sięgać po najlepsze narzędzia, hipnoza regresyjna bez wątpienia jest jedną z najskuteczniejszych technik uzdrowienia swojej przeszłości.