Terapia Koherencji – terapia krótkoterminowa zorientowana na głębię

Jednym z najciekawszych kierunków jakim podąża psychologia jest nurt konstruktywistyczny. U jego podstaw leży założenie, że każdy z symptomów jest zewnętrzną emanacją konstruktu wewnętrznego, który za nim stoi. Przykładowo kiedy pacjent odczuwa przedłużający się smutek, może to oznaczać że jest on symptomem np. poczucia samotności. Dlatego, aby skutecznie zniwelować symptom należy dotrzeć i zmodyfikować konstrukt źródłowy. Bazując na tym założeniu Bruce Ecker i Laurel Hulley, para psychoterapeutów z Kalifornii w latach 90 zauważyli, że najlepsze efekty zmiany, pacjenci osiągają odkrywając własne znaczenia symptomów poprzez bezpośrednie doświadczanie. Ecker i Hulley podjęli się stworzenia systemu terapeutycznego mającego umożliwić przeprowadzanie efektywnych sesji w powtarzalny sposób. Pierwsza faza rozwoju podejścia, które nazwali Depth-Oriented Brief Therapy (terapia krótkoterminowa zorientowana na głębię), przypada na lata 1986–1993. Zwieńczeniem tego okresu jest książka „Depth Oriented Brief Therapy”, wydana w roku 1996. W poniższym tekście omawiamy podstawowe założenia i zastosowania terapeutyczne powstałej w wyniku tego odkrycia - Terapii Koherencji.

Terapia koherencji – terapia krótkoterminowa zorientowana na głębię

Psychoterapia ma wiele obliczy. W zależności od konkretnego przypadku, temperamentu i własnych zasobów warto wybrać taką formę psychoterapii, która będzie dopasowana do naszych aktualnych potrzeb i możliwości. Wśród wielu współcześnie stosowanych metod terapeutycznych wyróżnia się terapia koherencji. Co ją charakteryzuje i kiedy warto ją stosować?

 

Dlaczego terapia koherencji jest tak wyjątkowa?

Koherencja oznacza spójność, a terapia koherencji na spójności właśnie bazuje. Jak rozumieć to pojęcie w odniesieniu do psychologii i psychoterapii ? Koherencja w rozumieniu nadanym przez Aarona Antonovsky’ego jest zjawiskiem, które ma niebagatelny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Koherencja związana jest z indywidualnymi reakcjami na stres. Pierwotne badania nad tym zjawiskiem wiązały się z osobami, które przeżyły traumę obozów koncentracyjnych. Dla części z nich przeżycie okropności wojny dało bodziec do szczęśliwego życia. Innych ta trauma złamała – szybko zapadali na różne choroby i umierali.

Każdy z nas w swoim życiu przeżywa sytuacje graniczne, w których natężenie stresu jest tak wysokie, że ciężko sobie z nim poradzić. Trauma dla jednych jest bodźcem motywującym, inni nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru. Teoria poczucia koherencji zakłada, że równowaga i spójność opiera się na trzech filarach: zrozumieniu, zaradności oraz sensowności. Jak wpływają one na nasze samopoczucie i zdrowie?

 

Terapia koherencji – jak wykorzystać nowoczesną wiedzę w psychoterapii

Pojęcie koherencji na potrzeby psychologii przysposobił Aaron Antonovsky w latach 50.XX wieku. Niemniej, terapia koherencji jest zjawiskiem znacznie młodszym. Wywodzi się ona z badań prowadzonych w latach 90. XX wieku przez Bruce’a Eckera i Laurel’a Hulley’a i jest czołowym przykładem terapii postmodernistycznej. Spójność pozostaje tu jednak nadal słowem kluczem. W przypadku nowatorskiej psychoterapii, jaką bez wątpienia jest terapia koherencji, spójność występuje zawsze na linii mózg-umysł-ciało.

Zgodnie z tą teorią istnieje silna zależność między emocjami, myślami i czynami. Jak ten związek znajduje zastosowanie w terapii koherencji ? Konsekwencją podejścia jakie niesie ze sobą terapia koherencji jest forma jaką przyjmuje terapia, która jest raczej empiryczna niż analityczna. Dzięki założeniu, że zachowanie, myśli i emocje klienta są ze sobą powiązane można zrozumieć nawet z pozoru irracjonalne zachowania. Często utworzony schemat, który był adaptacyjnym przystosowaniem do wcześniejszych doświadczeń, jest przenoszony na inne doświadczenia, do których nie pasuje. Z pomocą terapii koherencji można przerwać i zmienić nieprawidłowe schematy.

 

Hipnoza konwersacyjna i terapia koherencji – nieoczywista korelacja

Terapia koherencji zgodna z założeniami jej twórców – Bruce’a Eckera i Laurel’a Hulley’a – bazuja na dotarciu do podświadomości pacjenta. Terapia koherencji jest w istocie metodą transową zawierającą w swoich technikach elementy hipnozy konwersacyjnej i zakłada silny związek między nastrojem, myślą i zachowaniem. Wyróżnia ją podejście empiryczne, oparte na doświadczaniu, które bazuje na koncepcji spójności symptomu z nieświadomymi konstruktami rzeczywistości.

Podobnie jak w myśli Miltona Ericksona w procesie terapii koherencji uczucia pacjenta nie podlegają analizie. Pacjent ma w trakcie terapii odkryć nieświadome konstrukty, które często są wynikiem adaptacji do danej sytuacji. Kolejnym krokiem jest świadome zintegrowanie zdobytej wiedzy i próba zmiany wzorca zachowania, jaki pacjent wypracował. W procesie terapii koherencji wiedza niejawna zakodowana w układzie limbicznym ma zostać trwale zmieniona – co prowadzi do ustąpienia symptomów i zmiany konstruktów, które pacjent powtarzał i które były pierwotnie odpowiedzą na proces adaptacji do trudnej sytuacji życiowej.

Zdarza się, że aby dotrzeć do  konstruktów podświadomości i utrwalić zmiany terapeuta może stosować elementy wiedzy z innych dziedzin. Dzięki temu pożądane emocje są wzmacniane, a wypracowane nowe schematy utrwalane na poziomie podświadomości pacjenta. Terapia koherencji może przynieść szybkie i gruntowne zmiany, widoczne nawet już po pierwszej sesji. Zdarza się jednak, w przypadku szczególnie złożonych problemów, że wymaga więcej czasu i pracy – jest to kwestia bardzo indywidualna.

 

Psychoterapia – jak wybrać właściwy nurt

Decydując się na terapię koherencji jesteśmy zwykle świadomi występowania problemu. Często dopiero w gabinecie psychoterapeuty udaje się problem nazwać i zdefiniować. W zależności od tego z czym się zmagamy istnieje możliwość wyboru różnych ścieżek terapeutycznych. Dla jednych najlepszym rozwiązaniem będzie terapia psychodynamiczna, dla innych terapia systemowa. Coraz więcej osób decyduje się także na psychoterapię poszerzoną z zastosowaniem takich narzędzi jak hipnoterapia lub terapia koherencji.

Terapia koherencji jest nowatorskim podejściem i łączy w spójną całość kilkanaście różnych technik znanych z innych nurtów np. elementy terapii gestaldt, terapii psychodynamicznej czy hipnoterapii ericksonowskiej. W trakcie psychoterapii w tym podejściu dokonuje się proces usuwania neuronalnej podstawy objawu w odróżnieniu od terapii poznawczo behawioralnej, która zakłada ugruntowanie nowych reakcji i zachowań przez powtarzalną praktykę. Dlatego inaczej niż w terapii poznawczo behawioralnej po terapii koherencji praktycznie nie występują nawroty. Mając gwarancję, że niechciane i szkodliwe wzorce nie powrócą warto zainwestować w proces terapeutyczny więcej czasu. Psychologia stale się rozwija i szuka nowych rozwiązań. Nowoczesne formy terapii korzystają z nieszablonowych narzędzi – warto wziąć je pod uwagę szukając dla siebie pomocy w trudnych momentach życia. Zmiana jaką przyniesie psychoterapia z pewnością pozytywnie zaskoczy.