Mediacje rodzinne

Porozumienie jest lepsze niż brak porozumienia..
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/06/floating-E.png
https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/05/Mediacje-rodzinne-Mid-2-fx.jpg

Czym są mediacje rodzinne i w jakich sytuacjach z nich skorzystać

W każdej rodzinie od czasu do czasu pojawiają się konflikty. Mediacja to poufny proces rozwiazywania sporu w trakcie, którego bezstronna osoba pomaga skonfliktowanym stronom dojść do porozumienia z uwzględnieniem interesów obydwóch stron.

W jakich sytuacjach skorzystać z mediacji rodzinnych

Spory rodzinne dotyczące małoletnich dzieci: opieka naprzemienna, kontakty, alimenty;
Spory okołorozwodowe: ustalenie warunków rozwodu;
Konflikty rodzinne pomiędzy członkami rodziny;
Spory wynikające z trudności w komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

Mediacje rodzinne - co zyskujesz przystępując do mediacji

Jeżeli twoim celem jest poukładanie relacji rodzinnych mediator zapewni bezpieczną przestrzeń i możliwość dialogu z pozostałymi członkami rodziny. Zadba by rozmowy i ustalenia przebiegały spokojnie, merytorycznie i w przyjaznej atmosferze.

W przypadku sporów, których rozwiązanie prowadzi do wypracowania ugody mediator sporządzi odpowiednie dokumenty, które w Twoim imieniu złoży do sądu w celu ich zatwierdzenia. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawna ugody zawartej przed sądem.

Jedną z podstawowych zalet mediacji rodzinnych w porównaniu do spraw sądowych jest krótki czas trwania postępowania mediacyjnego, nieformalny charakter spotkań oraz możliwość ustalenia terminów dogodnych dla stron.

https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/05/Mediacje-rodzinne-Mid-1-fx.jpg
https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/05/Mediacje-rodzinne-Mid-3-fx.jpg

Mediacje rodzinne - jak przebiega proces mediacyjny

Pierwsze spotkanie stron ma na celu określenie charakteru konfliktu, przedstawienie zasad mediacji, zasad komunikacji w trakcie mediacji oraz celu do jakiego dążą strony. Większość spotkań to spotkania wspólne, w trakcie których strony dążą do wypracowania wspólnego stanowiska. Jeżeli charakter konfliktu będzie tego wymagał mediator zaproponuje spotkania indywidualne z każdą ze stron.

Ilość spotkań w ramach mediacji rodzinnych zależna jest od charakteru sprawy i zaangażowania stron w konflikt. Większość konfliktów można zakończyć w trakcie 3-4 spotkań. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny. Koszt procesu mediacyjnego uzależniony jest od charakteru sporu, ilości spotkań oraz wkładu pracy mediatora w wykonanie czynności logistycznych związanych z procesem.

Mediacje rodzinne w przeważającej części procesów obejmują 1-4 spotkań mediacyjnych.

Skontaktuj się ze mną

Ania

Mediator Sądowy/ Psychotraumatolog / Seksuolog / PsychopedagogAnna Franecka

+48 608 044 141
anna(malpa)naprawaskrzydel.pl
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image