PsychoWiedza

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Regresja Hipnotyczna – po drugiej stronie czasu…

Regresja hipnotyczna jest bodaj najbardziej znaną techniką hipnoterapii i jednocześnie owianą największą mgłą tajemnicy. Niejednoznaczne przekonania na jej temat ściągają uwagę świata mediów, eksperymentatorów i szarlatanów. Tymczasem techniki regresji hipnotycznej są najczęściej stosowanymi modelami terapeutycznymi w hipnoterapii klinicznej. Skuteczność tych technik, szybkie i trwałe efekty terapeutyczne powodują, że techniki regresyjne stały się podstawą profesjonalnej hipnoterapii. W poniższym tekście przybliżamy problematykę regresji hipnotycznej w kontekście hipnoterapii.

Mediacje rodzinne – czy rozstanie musi boleć ?

Mediacje rodzinne wbrew powszechnym przekonaniom nie są przykrym obowiązkiem wynikającym z rozpadu pożycia lub konfliktu rodzinnego, ale jednym z najmniej inwazyjnych sposobów rozwiązania sporu. W procesie mediacji strony w bezpiecznych warunkach mogą zakomunikować o swoich potrzebach i wątpliwościach. Rolą mediatora rodzinnego jest bezstronne prowadzenie stron do rozwiązania sporu w drodze kompromisu. Największą jednak zaletą procesu mediacji jest fakt, że w odróżnieniu od rozstrzygnięcia sądu strony mają realny wpływ na kształt porozumienia. Unikając tym samym kosztownego i długotrwałego procesu, który w większości przypadków nie uwzględnia wszystkich interesów stron. Tym razem pochylamy się nad rolą mediacji w procesie rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Terapia Koherencji – terapia krótkoterminowa zorientowana na głębię

Jednym z najciekawszych kierunków jakim podąża psychologia jest nurt konstruktywistyczny. U jego podstaw leży założenie, że każdy z symptomów jest zewnętrzną emanacją konstruktu wewnętrznego, który za nim stoi. Przykładowo kiedy pacjent odczuwa przedłużający się smutek, może to oznaczać że jest on symptomem np. poczucia samotności. Dlatego, aby skutecznie zniwelować symptom należy dotrzeć i zmodyfikować konstrukt źródłowy. Bazując na tym założeniu Bruce Ecker i Laurel Hulley, para psychoterapeutów z Kalifornii w latach 90 zauważyli, że najlepsze efekty zmiany, pacjenci osiągają odkrywając własne znaczenia symptomów poprzez bezpośrednie doświadczanie. Ecker i Hulley podjęli się stworzenia systemu terapeutycznego mającego umożliwić przeprowadzanie efektywnych sesji w powtarzalny sposób. Pierwsza faza rozwoju podejścia, które nazwali Depth-Oriented Brief Therapy (terapia krótkoterminowa zorientowana na głębię), przypada na lata 1986–1993. Zwieńczeniem tego okresu jest książka „Depth Oriented Brief Therapy”, wydana w roku 1996. W poniższym tekście omawiamy podstawowe założenia i zastosowania terapeutyczne powstałej w wyniku tego odkrycia - Terapii Koherencji.

Model Miltona

Milton Erickson był jedną z największych postaci świata hipnoterapii XX w. Wśród wielu nowatorskich metod terapeutycznych wniesionych do hipnoterapii klinicznej znajduje się szczególny sposób komunikacji równoległej, generującej stan transu podczas z pozoru zwykłej rozmowy. System ten zawiera wzorce językowe, wywierające wpływ na nieświadomy umysł prowadząc do zmiany konstruktów wewnętrznych rozmówcy. W latach 70 XX w twórcy Neurolingwistycznego Programowania John Grinder i Richard Bandler zestawili je w jeden spójny system i nazwali Modelem Miltona. System ten do dzisiaj stanowi podstawy komunikacji transowej w hipnoterapii klinicznej.

Hipnoza konwersacyjna

Hipnoza konwersacyjna jest szczególnie wyrafinowanym modelem pracy w hipnoterapii. Przy pomocy jej technik można wpływać na stany emocjonalne i zachowania zarówno pojedyńczej osoby jak również grup osób, a nawet społeczeństw. Dlatego hipnoza konwersacyjna została zaadoptowana na potrzeby świata biznesu, mediów i polityki. Jej początki jednak wywodzą się z dorobku Miltona Ericksona i jako metodologia została stworzona w celach terapeutycznych. W poniższym tekście przybliżamy ten właśnie model pracy oraz jego zastosowanie w hipnoterapii.

Milton Erickson – Niezwykła Terapia

Milton Erickson - "Niezwykła Terapia" to tytuł książki Jay'a Haley'a opisująca nowatorskie metody terapeutyczne jednego z największych terapeutów XX w Miltona Hylanda Ericksona. Erickson urodzony w latach 20 XX wieku syn farmera był jedną z największych postaci świata hipnoterapii. Psycholog, psychiatra, człowiek ze wszech miar wybitny. Dzięki swojemu unikalnemu talentowi stał się ojcem nowoczesnej hipnoterapii klinicznej. To dzięki jego niepowtarzalnym metodom pracy hipnoza I hipnoterapia zagościła na salonach uniwersytetów I stała się inspiracją dla dużej części świata profesjonalnej hipnoterapii.

Hipnoza ericksonowska – fenomen i ponadczasowość

Hipnoza Ericksonowska jest nazwą wyjątkowego modelu pracy w profesjonalnej hipnoterapii wywodząca się od imienia I nazwiska jego twórcy Miltona Hylanda Ericksona. Wyjątkowe podejście Ericksona oparte na szczególnej relacji pacjent-terapeuta oraz wykorzystaniu fenomentu transu naturalistycznego zmieniło dotychczasową definicję hipnoterapii wprowadzjąc do obiegu pojęcie hipnoterapii permisywnej. W poniższym tekście postaramy się w kilkunastu zdaniach opisać metodę pracy, która inspiruje sporą cześć środowiska hipnoterapii nawet 42 lata po śmierci jej twórcy.

Hipnotyczna komunikacja czyli język hipnozy

„Nie można się nie komunikować” to jedno z podstawowych prawideł komunikacji i jednocześnie aksjomatyczne założenie operacyjne zasad komunikacji hipnotycznej. Nie istnieje wyraźna granica pomiędzy stanem komunikowania i nie komunikowania. Podobnie jak nie istnieje granica pomiędzy stanem transu i nie transu. Dlatego właśnie komunikacja hipnotyczna podobnie jak całe zjawisko hipnozy jest subtelnym procesem wymykającym się sztywnym regułom. Fenomen komunikacji w hipnozie jest złożonym procesem odbywającym się równolegle na poziomie werbalnym i niewerbalnym. W poniższym artykule przyglądamy się werbalnej części komunikacji w hipnoterapii – językowi hipnozy.

Depresja – hipnoterapia w leczeniu depresji

Depresja jest chorobą o charakterze cywilizacyjnym. Szacuje się, że na depresje choruje na świecie ok 350 mln osób. W Polsce natomiast ze stanami depresyjnymi boryka się ok. 1,5 mln osób, co stanowi ok 3-4 % populacji. Przy założeniu podobnego tempa wzrostu zachorowań w roku 2030 depresja będzie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym w Polsce. W poniższym artykule pochylamy się nad tym problemem oraz nad zastosowaniem hipnoterapii w leczeniu depresji.

Lęk uogólniony – czym jest i jak sobie z nim radzić

Przedłużające się poczucie permanentnego stresu, dyskomfortu psychicznego, nieustający strach i niepokój może być przejawem zespołu lęku uogólnionego (GAD). Jednego z najczęstszych zaburzeń lękowych motywujących klientów (pacjentów) do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. W niniejszym artykule pochylamy się nad tym czym jest lęk uogólniony, jakie są jego przyczyny, kiedy i jaką formę terapii wybrać aby się z nim uporać.