Terapia traumy dzieci i młodzieży

Opowiedz misiowi o swoim smutku..
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/06/floating-D.png
https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/05/Terapia-Traumy-Dzieci-Mid-3-fx.jpg

Czym jest trauma u dziecka i na czym polega proces terapeutyczny

Ze zdarzeniami o charakterze traumatycznym styka się właściwie każdy człowiek również dzieci i młodzież.  Są to zdarzenia, na tyle intensywne, że reakcja na tego rodzaju sytuacje znacznie wykracza poza zwykłą reakcję na stres dnia codziennego. Trauma u dziecka może być wywołana sytuacją nagłą, nieprzewidywalną dla dziecka, którą dziecko zinterpretuje jako związaną z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, nadużyciem seksualnym lub zagrożeniem nadużycia. Taka nagła sytuacja może być również uzyskanie informacji o śmierci lub groźnym wypadku osoby bliskiej. Trauma u dziecka może być wywołana poprzez złe doświadczenia relacyjne: maltretowanie fizyczne, molestowanie seksualne, odrzucenie, czy zaniedbanie.

Do najczęstszych objawów traumy u dziecka, które możesz zaobserwować należą: znaczne pobudzenie, reakcje emocjonalne takie jak lęk, poczucie zagrożenia, bezradność, złość, panika, smutek. Dziecko może mieć również problemy ze snem, zniekształcenia poznawcze oraz fałszywe przekonania na temat siebie, zdarzenia i objawów.

Trauma u dziecka - jak przebiega terapia

Model terapeutyczny zostanie ustalony w trakcie pierwszego spotkania – konsultacji terapeutycznej podczas której przeprowadzamy głęboki wywiad terapeutyczny mający na celu odkrycie najbardziej prawdopodobnej przyczyny traumy. Określamy ścieżkę terapeutyczną, Ilość spotkań, stosowane techniki i strategie terapeutyczne. Każdy przypadek traktujemy z należytą uważnością na stopień rozwoju i potrzeby dziecka. Ilość sesji zostanie dopasowana indywidualnie w zależności od problemu z jakim boryka się dziecko, jego wieku, uwarunkowań rodzinnych i możliwości dziecka.

Proces terapeutyczny stanowi spójną całość i obejmuje od kilku do kilkunastu jednostek terapeutycznych (sesji) po ok 60 minut każda.

https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/05/Terapia-Traumy-Dzieci-Mid-1-fx.jpg
https://naprawaskrzydel.pl/wp-content/uploads/2022/05/Terapia-Traumy-Dzieci-Mid-2-fx.jpg

Najczęstsze obszary pracy terapeutycznej w przypadku traumy u dziecka

Odbudowane poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, samodzielności;
Zmiana obrazu własnej osoby z negatywnego na pozytywny;
Praca na emocjach -przywrócenie dziecku poczucia stabilności emocjonalnej;
Przywrócenie dziecku poczucia sprawstwa, kontroli i siły;
Akceptacja własnego ciała i kontroli nad nim;
Zdjęcie z dziecka odpowiedzialności za przeżytą sytuację;
Przywrócenie normalnego funkcjonowania.

Skontaktuj się ze mną

Ania

Hipnoterapeutka / Psychotraumatolog / Seksuolog / PsychopedagogAnna Franecka

+48 608 044 141
anna(malpa)naprawaskrzydel.pl
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image