Dialog wewnętrzny

Pewien stary Indianin Cherokee nauczał swoje wnuki. Powiedział im tak:
– Wewnątrz mnie odbywa się walka. To straszna walka.
Walczą dwa wilki: jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie wyższości.
Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara.
Taka sama walka odbywa się wewnątrz was i każdej innej osoby.
Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:
– Dziadku, a który wilk wygra?
– Ten, którego nakarmisz – odpowiedział stary Indianin

 

Dialog wewnętrzny – na czym polega to zjawisko?

Kwestia dialogu wewnętrznego należy do najczęściej poruszanych tematów w kontekście psychologii. Według najprostszej definicji, jest to po prostu rozmowa człowieka z samym sobą. Prowadząc dialog wewnętrzny, jesteśmy skupieni przede wszystkim na własnych odczuciach, pragnieniach i potrzebach. Wynika on najczęściej z chęci zweryfikowania dwóch sprzecznych ze sobą opinii, chęci lub poglądów, za którymi się opowiadamy. Zdaniem wielu psychiatrów, dialog wewnętrzny pomaga nam w walce z trudnymi emocjami, które mogłyby wpłynąć negatywnie na nasze samopoczucie. Aby prawidłowo przeprowadzić konwersację z naszymi myślami, należy zacząć od dogłębnej analizy naszych emocji. Znajdź ustronne miejsce, gdzie będziesz mógł/mogła w pełni oddać się swoim myślom i odczuciom. Przed podjęciem ważnej decyzji, omów w swoim umyśle wszelkie „za” i „przeciw”, które pomogą Ci w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania.

 

Dialog wewnętrzny czy wewnętrzny krytyk

Już wiesz, na czym tak naprawdę polega dialog wewnętrzny oraz jak się do niego przygotować, pora przejść do następnej kwestii. Analiza twoich myśli, a także stosunku emocjonalnego do poszczególnych, rozważanych kwestii, może pomóc w zwalczaniu postawy twojej wewnętrznej opozycji. Tego głosu, który jest integralną częścią twojego dialogu wewnętrznego. Zazwyczaj to cichy, sabotujący głos, który pojawia się w umysłach każdego z nas, kiedy stajemy przed podjęciem ważnego wyboru. Może to być na przykład sytuacja, gdy poszukując pracy, natykasz się na interesującą ofertę zatrudnienia. Z jednej strony, z wielką przyjemnością udałbyś/udałabyś się na rozmowę kwalifikacyjną. Z drugiej strony jednak, twój wewnętrzny krytyk na to nie pozwala, utwierdzając cię w przekonaniu, że jest to po prostu zajęcie nie dla ciebie. Jesteś zbyt słaby/a, nie masz odpowiednich kwalifikacji, a poza tym to na pewno sobie nie poradzisz. Jest to niezwykle destrukcyjne zjawisko, zważywszy na to, iż obniża on twoje poczucie własnej wartości. Tym samym odwodząc od podjęcia działania, które zaprocentowałoby w przyszłości. W tym przypadku, nieocenioną pomocą może okazać się wewnętrzny dialog jako konstruktywny process wypracowywania decyzji. Pozwala on wyłączyć na chwilę krytyka, skupiając się jedynie na argumentach i realnych potrzebach.

 

Wewnętrzny dialog tworzy schematy myślowe

Stwierdzeniem oczywistym jest, iż nasze życie składa się nie tylko ze szczęścia i przyjemności, ale również niepowodzeń oraz trudnych chwil. Doświadczeń które stanowią swoistą bazę archiwalnych danych pozwalających nam na wypracowanie adaptacyjnych strategii postępowania w przyszłości. To własnie na bazie przeszłych doświadczeń powstaja automatyzmy pod postacia gotowych schematów postępowania w sytuacjach podobnych w przyszłości. Ciężkie sytuacje to nieodłączny element naszego życia. Dlatego umysł uczy  się sobie  z nimi radzić w automatyczny sposób przetwarzając informacje w formie dialogu wewnętrznego. Czy jest to jednak odpowiednia strategia ? Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Chociaż czasami schematy myślowe mogą okazać się pomocne, redukując na przykład nasz niepokój przed ewentualną porazką. W przypadku niektórych interakcji społecznych są wręcz zgubne i prowadzą do wielu nieporozumień. Warto jednak opracować plan działania, który pozwoli na radzenie sobie w trudnych, niekiedy stresujących sytuacjach. Z drugiej strony jednak, należy również pamiętać, iż życie jest pełne niespodzianek, a więc stworzenie rozwiązania, które sprawdzi sie w każdej sytuacji, jest po prostu niemożliwe.

 

Neurolingwistyczne programowanie – innowacyjne spojrzenie na dialog wewnętrzny

Neurolingwistyczne programowanie, znane również jako NLP, to jak na psychologię stosunkowo nowa metoda, która wypracowała chyba najskuteczniejsze narzędzia do pracy z dialogiem wewnętrznym, pozwalające na uporządkowanie własnych myśli. NLP jest systemem w swoim założeniu czysto terapeutycznym często jednak wykorzystywanym w przypadku osób, które decydują się na założenie własnej firmy lub chcących poprawić swoje funkcjonowania w warstwie mentalnej. W obu tych przypadkach, niezbędna jest komunikacja z samym sobą w taki sposób, aby nakłonić siebie do pewnych czynności.  Należy jednak podkreślić, że celem terapii w nurcie NLP nie jest manipulacja lecz ekologiczna perswazja. Do jednych z głównych założeń neurolingwistycznego programowania, należy opinia, iż wszystkie nasze uczucia, myśli i zachowania stanowia spójna całość (jeden system)  I są nawykowymi schematami, które można porównać do programów komputerowych.

Hipnoterapia – jako narzędzie zmiany dialogu wewnętrznego

W świecie psychiatrii i psychologii, pewne kontrowersję wzbudza hipnoterapia. Wielu pacjentom, kojarzy się ona z magicznymi zaklęciami, które pozwalają terapeucie na kontrolę ich własnych myśli. Należy pamiętać, iż hipnoterapia to w pełni bezpieczna metoda pracy z dialogiem wewnętrznym. W tym przypadku, dużo zależy od wyboru odpowiednio wykwalifikowanego hipnoterapeuty. Szacuje się, że około osiemdziesiąt procent pacjentów, którzy skorzystali z hipnoterapii, zminimalizowało swoje objawy nerwicy, depresji, różnego rodzaju fobi, stresu, bezsenności, niskiego poczucia własnej wartości czy zespołu stresu pourazowego (PTSD) czyli dolegliwości, w których wiodącą role pełni wewnętrzny krytyk. Jest to również metoda, wywierająca nieoceniony pozytywny wpływ na pacjentów, zmagających się z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm lub narkomania. Częściowo poszerzając naszą świadomość, możemy zajrzeć w głąb siebie, dotrzeć I uzdrowić przyczynę problemu stojącą za uzaleznieniem. We wszystkich tych przypadkach drogą do zmiany nieadaptacyjnych wzorców postępowania jest uzdrowienie dialogu wewnętrznego.

Sprawdź ćwiczenia