Lęk uogólniony – czym jest i jak sobie z nim radzić

Przedłużające się poczucie permanentnego stresu, dyskomfortu psychicznego, nieustający strach i niepokój może być przejawem zespołu lęku uogólnionego (GAD). Jednego z najczęstszych zaburzeń lękowych motywujących klientów (pacjentów) do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. W niniejszym artykule pochylamy się nad tym czym jest lęk uogólniony, jakie są jego przyczyny, kiedy i jaką formę terapii wybrać aby się z nim uporać.

Lęk uogólniony

Zespół lęku uogólnionego (Generalised Anxiety Disorder) w skrócie GAD jest bardzo często występującym zaburzeniem psychicznym. Wiąże się z niekomfortowym uczuciem permanentnego niepokoju, które może przekładać się także na objawy somatyczne. Drażliwość, kłopoty ze snem i napięcie mięśni to najczęściej towarzyszące temu schorzeniu objawy. Jakie formy terapii najlepiej sprawdzają się w leczeniu GAD? Warto wiedzieć, że także w przypadku tego zaburzenia można pomóc sobie i swoim bliskim.

 

Lęk uogólniony – kiedy zacząć szukać pomocy

Towarzyszący nam lęk nie zawsze związany jest z zaburzeniem czy chorobą. Jest naturalnym uczuciem towarzyszącym każdemu z nas. Są jednak osoby, którym lęk towarzyszy bez przerwy. Co więcej, nie potrafią one znaleźć przyczyny niepokoju, strachu i niepewności, które lękowi towarzyszą. Kiedy lęk przestaje być zdrowy? Aby się dowiedzieć, warto przyjrzeć się bliżej swoim odczuciom i możliwie najobiektywniej ocenić sytuację.

Stres czy niepokój mogą pojawić się w wielu momentach życia. Szczególnie, kiedy stajemy przed nowym wyzwaniem, lub przeżywamy ciężkie chwile. Kiedy lęk utrzymuje się stale i nie ma wyraźnej przyczyny, nie jest to sytuacja zdrowa. Nie trzeba się godzić z dyskomfortem, jaki powoduje stałe uczucie niepokoju. Jak każde zaburzenie psychiczne, także GAD, czyli lęk uogólniony można leczyć. Pierwszym krokiem jest jednak zawsze zauważenie problemu, a następnie trafna diagnoza.

 

Lęk uogólniony – co należy o nim wiedzieć

Za pojawienie się zaburzeń takich jak lęk uogólniony, depresja lękowa czy fobia społeczna odpowiadać może wiele czynników. Nie bez znaczenia są w tym przypadku czynniki genetyczne i środowiskowe. Statystycznie częściej lęk uogólniony dotyka kobiety. Może pojawić się niezależnie od wieku, najczęściej chorują jednak osoby młode, wchodzące w dorosłość.

Przyczyną pojawienia się zespołu lęku uogólnionego mogą być trudności pojawiające się w życiu. Takie jak choćby trudna sytuacja materialna, choroba, utrata bliskiej osoby, samotność, brak pracy. Różnica między normalnym lękiem a GAD polega przede wszystkim na tym, że uczucie niepokoju nie znika, ani nie zmniejsza się wraz z upływem czasu. Pozostaje z chorym nawet w momencie, kiedy czynnik pierwotnie wywołujący lęk znika.

Lęk może pojawiać się także niezależnie od czynników zewnętrznych. Nieuzasadniony, cyklicznie pojawiający się lęk powinien dać do myślenia i skłonić do obserwacji swojego samopoczucia. Niepokój może dotyczyć wielu stref życia: finansów, zdrowia, kwestii zawodowych czy też związanych z życiem uczuciowym. Obawy i nadmierne zamartwianie się mogą dotyczyć też wszystkich tych stref jednocześnie. Lęk związany z GAD jest ciągły i nie ma podstaw w rzeczywistej sytuacji.

 

Lęk uogólniony – najczęstsze objawy

Zespołowi lęku uogólnionego towarzyszą także inne objawy, z pozoru nie związane bezpośrednio ze strachem i uczuciem niepokoju. Ich występowanie powinno skłonić do szukania pomocy u specjalistów. Nieleczone zaburzenia psychiczne znacznie obniżają jakość życia, a często sprawiają, że normalne funkcjonowanie staje się niemożliwe.

Objawy towarzyszące GAD to między innymi:

  • drażliwość,
  • wzmożone napięcie mięśniowe (typowe dla stresujących sytuacji, ale utrzymujące się stale),
  • problemy ze snem,
  • permanentne uczucie zmęczenia, lub wyczerpania,
  • problemy z koncentracją i skupieniem się na jakiejkolwiek czynności,
  • duszności,
  • ból w klatce piersiowej,
  • zawroty głowy,
  • nudności.

Są to objawy pojawiające się w sytuacjach stresujących u wielu osób. U chorych na uogólnione zaburzenia lękowe mogą one występować bez wyraźnej przyczyny lub nieadekwatnie silne w stosunku do zaistniałej sytuacji.

 

Hipnoterapia a lęk uogólniony – czy jest skuteczna

Wybór formy terapii zawsze powinien być uzależniony od potrzeb i preferencji konkretnego pacjenta. W przypadku zaburzeń lękowych, takich jak GAD coraz częściej poleca się hipnoterapię. Przemawiają za tym rezultaty terapii i szybka poprawa samopoczucia, jaką dostrzegają pacjenci.

U osób ciepiących z powodu zespołu lęku uogólnionego poprawa samopoczucia przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia. Stres towarzyszący każdej chwili życia ma bardzo negatywny wpływ nie tylko na nastrój, ale także na zdrowie. Warto rozpocząć terapię możliwie jak najszybciej. Wiele osób cierpiących na lęk uogólniony decyduje się na hipnoterapię, która daje rezultaty w krótkim czasie i jest skuteczna nawet w cięższych przypadkach. Jednym z częściej występujących przyczyn zaburzeń lękowych jest trauma, w której GAD może mieć swoje źródło.

 

Hipnoterapia w pracy zaburzeniami o podłożu lękowym

Hipnoterapia podczas terapii lęku uogólnionego pozwala na odnalezienie źródła problemu. Nawet nieuświadomione przeżycie traumatyczne może wpłynąć negatywnie na zdrowie psychiczne. Z tego względu terapia GAD i terapia traumy często łączą się. Przy każdej psychoterapii efekty leczenia w znacznym stopniu zależą od chęci samego pacjenta. Hipnoterapia okaże się skuteczna jeśli pacjent otworzy się na pracę z stanie transu i świadomie wejdzie w proces terapeutyczny.

Hipnoterapia pomaga nazwać i stawić czoła emocjom. Rozpoznanie i zaakceptowanie uczuć i wspomnień pozwala odzyskać spokój, zrelaksować się i odpocząć od stale towarzyszącego lęku. Praca z emocjami jest kluczowa w procesie zdrowienia.

Jeśli pacjent nawiąże nić porozumienia z terapeutą hipnoterapia może przynieść efekty szybko i na długo. Może pomóc odzyskać spokój, a także nauczyć jak radzić sobie z sytuacjami, które wzmagają niepokój i lęk. Dzięki hipnoterapii pacjent może odzyskać własne życie, a życie bez lęku to wartość, o którą warto zadbać.