Hipnoza konwersacyjna

Hipnoza konwersacyjna jest szczególnie wyrafinowanym modelem pracy w hipnoterapii. Przy pomocy jej technik można wpływać na stany emocjonalne i zachowania zarówno pojedyńczej osoby jak również grup osób, a nawet społeczeństw. Dlatego hipnoza konwersacyjna została zaadoptowana na potrzeby świata biznesu, mediów i polityki. Jej początki jednak wywodzą się z dorobku Miltona Ericksona i jako metodologia została stworzona w celach terapeutycznych. W poniższym tekście przybliżamy ten właśnie model pracy oraz jego zastosowanie w hipnoterapii.

Hipnoza konwersacyjna najczęściej wspominana jest przy okazji programowania neurolingwistycznego. Wykorzystuje się ją jako narzędzie pomagające w sprzedaży, negocjacjach, a przede wszystkim jako zestaw narzędzi w sztuce perswazji. Czy hipnoterapia może czerpać z hipnozy konwersacyjnej ? Jak najbardziej, korzystać z niej mogą wszyscy terapeuci. To narzędzie skuteczne i przynoszące szybkie efekty. Warto dowiedzieć się o niej więcej.

 

Hipnoza konwersacyjna – co ją wyróżnia

Hipnoza konwersacyjna to szczególny rodzaj komunikacji. W dużym uproszczeniu można by ją określić jako hipnozę bez transu. Osoba hipnotyzowana może nie być świadoma jej oddziaływania. Z tego względu hipnozę konwersacyjną określa się często mianem hipnozy werbalnej lub hipnozy ukrytej. Charakterystyczne dla tego typu hipnozy jest używanie określonych konstruktów lingwistycznych, które prowokują podświadomość do określonych reakcji. Dzięki temu bez wprowadzenia w trans można osiągnąć efekty stanu hipnozy.

Hipnoza ericksonowska polega na zastosowaniu między innymi technik konfuzji świadomego umysłu. Przekaz trafia do podatnej na sugestie podświadomości z pominięciem części krytycznej umysłu świadomego. Niemniej, jest to metoda bardzo subtelna, a osoba hipnotyzowana zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z faktu bycia zahipnotyzowaną. Dla większej efektywności hipnoterapii przy użyciu technik hipnozy konwersacyjnej lepiej jest, aby pacjent pozostał nieświadomy stanu transu.

Hipnoza ukryta przez wprawionych hipnotyzerów może zostać użyta nawet w trakcie zwykłej, codziennej pogawędki. Warto jednak wiedzieć, że jest ona w pełni bezpieczna. Nie da się z jej pomocą zmienić diametralnie naszej opinii na jakiś temat, albo zmusić do działania, na które nigdy świadomie byśmy się nie zdecydowali. Poprzez sugestie zawarte w komunikacie hipnotycznym hipnoterapeuta może w moderować stany emocjonalne pacjenta prowadząc go najkrótszą drogą do rozwiązania problemu.

 

Jak hipnoza konwersacyjna może wpłynąć na efekty terapii

Hipnoza konwersacyjna jest bardzo często stosowana w procesach terapeutycznych. Nie jest to typowy model hipnoterapii klasycznej, aczkolwiek efekty jej działania mogą być zbliżone do klasycznej hipnozy. Pomimo faktu, że pacjent nie jest wprowadzany w trans – dzięki zastosowaniu odpowiednich technik hipnozy – terapeuta pozytywnie oddziałuje na jego podświadomość.

Osoba, w stosunku do której stosowana jest hipnoza konwersacyjna zazwyczaj nie jest świadoma tego faktu. Metodyka tego typu hipnozy wywodzi się z neurolingwistycznego programowania NLP. Czerpie z niego podejście do komunikacji i interakcji personalnych. Kluczowe jest w tym przypadku komunikowanie się z nieświadomą częścią umysłu pacjenta.

Dzięki technikom stosowanym w NLP możliwe jest oddziaływanie na reakcje i zachowania pacjenta. Hipnozę konwersacyjną stosuje się kiedy pacjent chce zmienić swój sposób reagowania na dany bodziec. Na przykład, kiedy łatwo jest go wyprowadzić z równowagi, albo zbyt szybko się wzrusza. Umiejętnie prowadząc konwersację można zmienić i utrwalić sposób reagowania na bodźce, z którymi pacjent nie był wstanie uporać się samodzielnie.

 

Hipnoterapia – kiedy polecana jest hipnoza konwersacyjna

Hipnoterapia to skuteczna metoda terapeutyczna. Zadaniem doświadczonego hipnoterapeuty jest odpowiednie dobranie narzędzi do konkretnego przypadku. Zdarza się, że nie jest wcale konieczne wprowadzenie pacjenta w trans, aby go zahipnotyzować. W wielu wypadkach, aby osiągnąć pożądany efekt wystarczy hipnoza konwersacyjna. Kiedy najczęściej się ją stosuje?

Zmiany jakie przynosi hipnoza konwersacyjna są wspaniałym sposobem na pomoc pacjentom z trudnościami, z którymi zmagają się na co dzień. Może ona pomóc w osiągnięciu stanu odprężenia, a przede wszystkim w redukcji stresu. Jej głównym zadaniem jest łagodzenie bądź wzmocnienie emocji, które hipnotyzowana osoba odczuwa. Dzięki odpowiednim sugestiom i wizualizacjom zmienić się mogą reakcje pacjenta na emocje i bodźce, które dotąd go przerastały. W wielu przypadkach pacjent odzyskuje panowanie nad swoimi reakcjami, a wraz z tym spokój i pewność siebie.

 

Jak hipnoterapia może pomóc odzyskać radość życia

Milton Erickson – ojciec współczesnej hipnoterapii konwersacyjnej pomógł wielu osobom. Jego nauka stale jest udoskonalana, a jego spuścizna przekazywana kolejnym terapeutom zajmujących się hipnozą terapeutyczną. Grono osób, które odzyskanie spokoju ducha i uporanie się z traumami zawdzięczają hipnoterapii zgodnej z modelem Miltona jest z roku na rok coraz większe. Jak to się dzieje, że właśnie hipnoza okazuje się tak skutecznym narzędziem terapeutycznym?

Wydaje się, że sekret tkwi w założeniach na jakie wskazuje Model Miltona. Kluczowe jest indywidualne podejście do każdego przypadku i uszanowanie odrębności i inności każdego człowieka. Nawet z pozoru podobne problemy należy traktować indywidualnie, tylko wtedy mamy szansę zrozumieć z czym zmaga się pacjent i mu pomóc.

Hipnoza ericksonowska zakłada także udział pacjenta we własnej terapii. Pomimo wprowadzenia pacjenta w trans, na hipnoterapii nie otrzymuje od odpowiedzi ani rozwiązań. Z pomocą umiejętnie zadawanych pytań pacjent samodzielnie znajduje swoją drogę do zdrowienia. Także hipnoza konwersacyjna może czerpać z metody Miltona Ericksona. Dzięki uszanowaniu odrębności potrzeb każdego człowieka wszystkie sesje hipnoterapii są wyjątkowe. Nieszablonowe podejście przekłada się na zaangażowanie obu stron i szybkie rezultaty.