Model Miltona

Milton Erickson był jedną z największych postaci świata hipnoterapii XX w. Wśród wielu nowatorskich metod terapeutycznych wniesionych do hipnoterapii klinicznej znajduje się szczególny sposób komunikacji równoległej, generującej stan transu podczas z pozoru zwykłej rozmowy. System ten zawiera wzorce językowe, wywierające wpływ na nieświadomy umysł prowadząc do zmiany konstruktów wewnętrznych rozmówcy. W latach 70 XX w twórcy Neurolingwistycznego Programowania John Grinder i Richard Bandler zestawili je w jeden spójny system i nazwali Modelem Miltona. System ten do dzisiaj stanowi podstawy komunikacji transowej w hipnoterapii klinicznej.

Model Miltona

Milton Erickson był amerykańskim psychiatrą i psychoterapeutą, który zrewolucjonizował język hipnozy. Sprawił, że hipnoterapia zyskała całkiem nowe oblicze. Jemu zawdzięczamy także tak zwany model Miltona. Jest to zestaw wzorców językowych, które mają wpływ na perswazję i komunikację. Stosuje się go nie tylko w psychoterapii i hipnoterapii, ale także w wielu innych branżach. Zasady neurolingwistyki wynikające z modelu Miltona mają zastosowanie w codziennym życiu. Bez wątpienia warto je poznać, a być może także zacząć stosować.

 

Hipnoterapia według założeń Miltona Ericksona

Język hipnozy jaki zaproponował Milton Erickson na zawsze odmienił spojrzenie na hipnoterapię. Forma transu Miltona Ericksona pełna jest wieloznaczności i metafor. Taka forma dawała osobie znajdującej się w transie możliwość interpretacji słów według własnych przekonań. Hipnoza ericksonowska zakłada, że hipnoterapeuta nawiąże relację z osoba hipnotyzowaną. Niezmiernie ważne jest także, aby uznać jednostkowość, niepowtarzalność i wyjątkowość pacjenta.

W hipnozie ericksonowskiej kluczowe są założenia, które stanowią fundament myśli wybitnego hipnoterapeuty. Zasady te można ująć w pięciu punktach:

 • podkreślających niepowtarzalność każdego człowieka i jego sposobu myślenia,
 • oraz zdolność każdego do podejmowania najlepszych dla siebie decyzji.
 • zakładających, że każdy z nas ma w sobie potencjał i siłę do realizacji celów,
 • jak również pozytywne intencje kryjące się za każdym działaniem.
 • ostatnim założeniem Ericksona jest nieuchronność zmian.

Te wszystkie zasady wpłynęły na obraz hipnozy, którą stosował Erickson i jego uczniowie. Hipnozę według jego działań stosuje się po dziś dzień. Skuteczność metody Ericksona sprawiła, że język hipnozy przyjął nowe oblicze. Zwiększyły się także możliwości jakie niesie ze sobą hipnoterapia.

 

Model Miltona a Neurolingwistyczne Programowanie

Model Miltona jest efektem pracy kilku badaczy. W 1974 John Grinder i Richard Bandler postanowili przyjrzeć się metodom jakie stosował Milton Erickson. Hipnoza ericksonowska przynosiła zaskakujące efekty, postanowiono więc poddać ją analizie. W wyniku obserwacji i prac porównawczych z nagraniami sesji hipnotycznych wyciągnięto wnioski. Spisano i usystematyzowano zasady lingwistyczne, a także pojawiające się wzorce i schematy, które otrzymały miano modelu Miltona.

Hipnoza zgodna z modelem Miltona zakłada użycie:

 • cytatów,
 • ukrytych założeń – presupozycji,
 • ukrytych poleceń,
 • postulatów konwersacyjnych,
 • poleceń negatywnych,
 • konstrukcji, gdzie dwie niepowiązane czynności wynikają z siebie,
 • implikacji,
 • i innych technik perswazji.

Twórcy programowania neurolingwistycznego odkryli, że to właśnie wzorce stosowane przez Miltona Ericksona decydują o skuteczności jego praktyki. Model Miltona podlega nadal badaniom i obserwacjom. Jest jednym z fundamentów neurolingwistycznego programowanie, które wykorzystywane jest z sukcesami w wielu ważnych obszarach życia człowieka.

 

Model Miltona w życiu i pracy

Model Miltona stosowany jest nie tylko podczas hipnoterapii. Z jego podstaw teoretycznych korzysta wiele osób, które w swojej pracy wykorzystują język perswazji. Przydatne są one także w życiu codziennym. Jak Model Miltona wykorzystywany jest w życiu i pracy?

Dzięki umiejętnej komunikacji można dbać o relacje z bliskimi. Umiejętna komunikacja pozbawiona jest ostrych sporów i zmierza do porozumienia. Techniki stosowane przez wybitnego hipnoterapeutę można wykorzystać także chcąc umiejętnie przekonać dziecko do swoich racji. Komunikaty znane z modelu Miltona sprawdzą się zarówno w sprawach błahych jak noszenie czapki zimą, jak i ważnych – związanych z nauką i życiem społecznym. Często nawet nieświadomie korzysta z nich wielu rodziców. Dzięki technikom, na których opiera się model Miltona można skutecznie i subtelnie przekonać inną osobę do swojego stanowiska. Przesłanie zgodne z duchem myśli Miltona Ericksona zakłada jednak, że wszystkie intencje i motywacje są dobre. Komunikaty zawierające implikacje, presupozycje czy ukryte polecenia powinny służyć dobrym celom, nie zaś manipulacji. O tym warto pamiętać.

Istnieją zawody, które bez modelu Miltona wyglądałyby całkiem inaczej. Mowa tu o wszystkich stanowiskach związanych ze sprzedażą, a także z coachingiem czy prowadzeniem warsztatów i szkoleń. Model Miltona pozwala słuchaczom odnaleźć w sobie nieuświadomione motywacje i pragnienia. Dzięki temu, że perswazja ta jest bardzo subtelna daje niesamowite rezultaty. Sprzedawcy znający i świadomie wykorzystujący model Miltona osiągają doskonałe wyniki.

 

Współczesna hipnoterapia i Model Miltona

Czy jednak język hipnozy, który może służyć skutecznej perswazji jest jednocześnie dobrym narzędziem terapeutycznym? Oczywiście, że tak. Należy pamiętać, że hipnoza ericksonowska zakłada czynny udział pacjenta w hipnoterapii. Hipnoza zgodna z modelem Miltona ma potwierdzone działanie terapeutyczne. Działa także pozytywnie na wewnętrzną motywację i poczucie własnej wartości osoby, która w hipnoterapii uczestniczy.

Hipnoza ericksonowska ma inną strukturę niż klasyczna hipnoza. Różni się także od hipnozy dyrektywnej opartej na poleceniach. Wykorzystując model Miltona ten nurt hipnozy stosuje perswazję, ale przede wszystkim zakłada, że pacjent podczas sesji hipnoterapii sam odnajdzie rozwiązania i odpowiedzi. Metody perswazji stosowane podczas hipnoterapii nie służą zasugerowaniu pacjentowi rozwiązań, jedynie motywują do znalezienia ich samodzielnie.

Hipnoterapia i model Miltona mogą bez wątpienia działać motywująco na pacjenta. Jedną z głównych myśli Ericksona można sparafrazować następująco: każdy człowiek posiada niezbędne zasoby, aby osiągnąć cele, które przed sobą postawi. Można też powiedzieć, że każdy sam jest odpowiedzialny za realizację swoich marzeń i posiada narzędzia, które są do tego niezbędne. Hipnoterapia zgodna z myślą Ericksona uczy odkrywać swój potencjał. Świadomość jak wiele możliwości kryje się w każdym z nas sprawia, że wzrasta samoocena i wiara we własną siłę. To wszystko wpływa z kolei na motywację wewnętrzną, która jest najsilniejszą siłą napędzającą do działania.